Als MeeMaken voelen we ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Daarom ondernemen we op een
duurzame, maatschappelijke manier. Wij geloven dat we samen op deze wereld rondlopen en ook samen
verantwoordelijk zijn voor de toekomst ervan.

Bij MeeMaken hebben we als gezamenlijk doel om bij te dragen aan een duurzame wereld. Dit doen we door continu onze bijdrage aan een betere wereld én aan een betere gemeenschap te vergroten. We scherpen ook onze doelstellingen continu aan – om onze impact te blijven versterken.

We zijn ons ervan bewust dat we er nog niet zijn. Daarom blijven we altijd groeien en ontwikkelen. Door elke dag onze duurzame verantwoordelijkheden te nemen, willen we een positieve kracht zijn in de juiste richting: de richting van duurzame bedrijfsvoering. Daarmee zijn we goed voor onze medewerkers, goed voor ons milieu en goed voor onze wereld.

Onze doelstellingen

Wij hebben verschillende duurzame doelstellingen. En om bij te dragen aan een betere en duurzame wereld, volgen we de kernprincipes van de ISO26000. Deze principes dienen als leidraad voor bedrijven die erkennen dat respect voor de samenleving en het milieu een kritische succesfactor is om ook in de toekomst succesvol te blijven opereren. Wij stimuleren onze bedrijven om proactief in te spelen op deze doelstellingen. Bijvoorbeeld door innovatie en duurzaamheid altijd onderdeel te laten zijn van hun strategie.

Naast de ISO26000 principes, werken we ook volgens de Sustainable Development Goals. Dit zijn wereldwijde doelstellingen, afgesproken binnen de Verenigde Naties, om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Goed voor onze medewerkers

Good Health & Well-being · Quality Education

Wij geven om onze medewerkers. Daarom is hun gezondheid erg belangrijk voor ons. Gedurende het jaar organiseren we meerdere vitaliteitsactiviteiten. Medewerkers van alle MeeMaken bedrijven worden uitgenodigd om zowel deze sportieve als sociale activiteiten mee te maken.

Naast fysiek welzijn ondernemen we ook veel op mentale vitaliteit. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden medewerkers uit te wisselen tussen bedrijven. Op projectbasis of voor langere termijn. Zo blijven we leren en blijven we ons ontwikkelen.

Met onze eigen MeeMaken Academy houden we de focus op persoonlijke ontwikkelen. Hiermee bieden we workshops en trainingen aan die speciaal zijn ontwikkeld voor de MeeMaken bedrijven en haar medewerkers.

Met onze MeeMaken Academy bieden we onze medewerkers opleidingen en trainingen om samen aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

Meer over de MeeMaken Academy

Goed voor ons milieu

Affordable & Clean Energy · Industry, Innovation & Infrastructure

Willen we de toekomstige generaties een leefbare wereld geven, dan moeten we duurzamer leven, werken en ontwikkelen. Innovatie is daarbij de sleutel. Daarom is innoveren één van de drijfveren binnen onze duurzaamheidsvisie. We stimuleren de bedrijven binnen de groep ook actief om altijd te zoeken naar mogelijkheden om duurzaam te innoveren. We stellen er zelfs extra budgetten voor beschikbaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je werkt aan een schonere wereld, en altijd werkt met continue aandacht voor nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen, je resultaten leiden tot een betere toekomst en succesvoller ondernemen.

Goed voor onze wereld

No Poverty · Zero Hunger

Wij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat doen we niet alleen door duurzaam te werken voor het milieu. Want naast onze eigen ontwikkelingen, ondersteunen we ook ontwikkelingen buiten onze scope.

MeeMaken ondersteunt The (zero) Hunger Project. Dit is een organisatie die zich inzet om wereldwijd chronische honger te elimineren. Door de lokale bevolking te trainen, op te leiden en zelfstandiger te maken, geven zij hun de kracht en kennis om zelf eten te verbouwen en mee te werken aan de eliminatie van honger.

Het doel van The (zero) Hunger Project is de bevolking zelfredzaam te maken. Dit past volledig bij onze visie. Want ook wij geloven in de kracht van de ontwikkeling van onze eigen medewerkers.

Al meer dan 5 jaar ondersteunt MeeMaken The (zero) Hunger Project, waardoor de lokale bevolking zelfredzaam wordt.

Lees meer over The (zero) Hunger Project