Door op deze manier samen te werken, helpen we elkaar verder

We vieren tien jaar MeeMaken. Hoe? Door iedere maand één van de dertien MeeMaken-bedrijven aan het woord te laten. Deze keer spreken we met Natasja Jager, CEO van BeOne Development, over het krachtwoord: Ambitie. ‘Elke dag komen we dichter bij het verwezenlijken van onze visie.’

Natasja Jager

Is de term ‘ambitie’ passend voor BeOne Development?

‘Absoluut. Met BeOne Development willen we onze digitale leeroplossingen inhoudelijk goed en schaalbaar aanbieden,’ zegt Natasja. ‘Of het nu om één of tienduizend gebruikers gaat, onze applicaties moeten makkelijk te gebruiken, toegankelijk en goed te distribueren zijn. We streven daarbij naar het gevoel van “één druk op de knop”. Zowel voor onze eigen verkoop als voor de verkoop door onze resellers. Dat is onze huidige ambitie waar we hard aan werken.’

Als onderdeel van MeeMaken bestaat BeOne Development uit vier bedrijven: eWorks, Infosequre, Splintt en Philpaper. ‘Intern noemen we de laatste BeOne Software Tools, omdat we alle applicaties en tools uit de bedrijven daarin samenbrengen’, vertelt Natasja. ‘Zo ook de software van Beansters. Dit was eerst een apart bedrijf onder MeeMaken, maar onlangs hebben we hun applicaties aan BeOne toegevoegd. Met de labels die onder BeOne vallen, richten we ons op leercontent-oplossingen en de distributie ervan. Denk aan veiligheidscursussen, instructietrainingen of onboardings, altijd met de focus op de domeinen physical safety, information security, sustainability en compliance. Sinds het begin van het samen gaan hebben we de ambitie om dit alles vanaf één platform te doen.’

“Elke dag komen we dichter bij het verwezenlijken van onze visie.”


Functioneert deze samenwerking goed tussen alle labels?

‘Zeker! Met het Content Management Systeem dat door de Beansters was ontwikkeld, geven we vorm aan de trainingen. Daarmee schrijven en ontwikkelen we modules en micro-learnings. Voor de distributie van die trainingen gebruiken we het Leer Management Systeem Philpaper – een soort digitale boekenkast’, zegt Natasja. ‘En voor leren op de werkplek gebruiken we onze DareToCare App om snel bij de informatie te kunnen, incidentmeldingen te maken en notificaties te ontvangen. Daarnaast hebben we nog een aantal assessmenttools waarmee we de stand van zaken zoals gedrag, houding, vaardigheid en weerstand kunnen meten. Met die tools verzamelen we data waarmee we een gepast aanbod kunnen maken. Dit doen we namens de verschillende labels om de gebruiker en onze resellers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze ambitie is om al onze applicaties met elkaar te verbinden en één platform te ontwikkelen waarin alles samenkomt. Goede samenwerking is daarvoor een vereiste.’

Wat is jullie exacte ambitie?

‘Zoals gezegd werken we hard aan het samenbrengen van onze applicaties op een gezamenlijk platform om zo tot een one-stop-shop te komen. Een plek waar onze klanten en resellers maar één account nodig hebben om alle leeroplossingen voor safety, cyber security, sustainability en compliance inzichtelijk te hebben’, zegt Natasja. ‘Daarnaast willen we het aanbod meer personaliseren – op individueel of op groepsniveau. We willen op basis van het gedrag van een gebruiker een Next Best Learning kunnen aanbieden. Ook willen we op basis van een aantal vragen of iemands gedrag de insteek van een leerpad bepalen. Bijvoorbeeld, heeft iemand op een phishing-link geklikt, een instructie echt gelezen, en een machine of systeem correct bediend? De uitkomst bepaalt het leerpad. Het meten van werkelijk gedrag brengt privacyvraagstukken met zich mee, maar het is wel de richting waar we naartoe gaan. Het zijn ambitieuze plannen in een vakgebied dat volop in ontwikkeling is.’

"We werken hard aan het samenbrengen van onze applicaties op een gezamenlijk platform om zo tot een one-stop-shop te komen.”


Hoe helpt MeeMaken bij het verwezenlijken van deze ambitie?

‘Door MeeMaken zijn de bedrijven bij elkaar gekomen’, vertelt Natasja. ‘MeeMaken is nu het moederbedrijf van BeOne Development en heeft de content- en distributie-oplossingen samengebracht. Dus dat is al een essentieel deel. En nu we alles onder één platform willen samenbrengen, ondersteunt MeeMaken ons ook financieel. Een groot deel financieren we vanuit onze eigen omzet. Maar het ontwikkelen van software is duur, het duurt lang en het moet continu doorontwikkeld worden. De ontwikkeling van ons nieuwe systeem gaat dan ook stapsgewijs. MeeMaken gelooft in ons idee, maar wil resultaten zien van de stapsgewijze ontwikkelingen. En dat is logisch, want het hele plan in één keer financieren is een risico: het moet uiteindelijk nog wel verkocht worden.’ Naast deze support, draagt MeeMaken ook bij aan de verspreiding van de producten van BeOne Development. De MeeMaken Academy is bijvoorbeeld ontwikkeld met onze software. En MeeMaken is vanuit die Academy weer een reseller van ons product richting de andere portfoliobedrijven. Misschien ook wel naar bedrijven buiten MeeMaken! Door zo samen te werken helpen we elkaar verder.’

Wat zijn jullie toekomstplannen?

‘Onze focus ligt nu op het invulling geven aan onze ambitie. De eerste stappen zijn gezet. We hebben onze organisatie anders ingericht, zodat we onze primaire processen efficiënter kunnen ondersteunen’, aldus Natasja. ‘We hebben een goed inzicht in onze roadmaps. We weten waar onze inefficiënties zitten en wat we kunnen doen om die te verbeteren. Automatiseren bijvoorbeeld, maar ook een andere manier van kijken naar de keten die onze klanten en resellers doorlopen. Verder willen we waar mogelijk inzicht krijgen in de data van de gebruikers. Daarmee kunnen we ons platform en applicaties zo inrichten dat onze gebruikers er het meest aan hebben. Met inzicht in de data kunnen we ook verschillende producten aanbieden. Onze resellers willen we inzicht bieden in de data van hun klanten en waar behoefte aan is. Het platform wordt die one-stop-shop waar wij, de resellers en natuurlijk de eindgebruikers allemaal beter van worden.’